Izabella

Izabella of Bully Lake *                                  

(gepensioneerd)                                           PLL clear

Geboren op 1 april 2018                            LAD clear

te Hongarije                                                   LP   carriër

32 centimeter                                               Hart-Doppler okee

12 kilo                                                              Nieren okee                                                                                                                         Patella Luxatie 0/0

 

                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

Senna

Black Pearl of Bully Lake*                                                                                                           (Senna)                                                   PLL  Clear

Geboren op 5 augustus 2018                          LAD Clear

te Hongarije                                                           LP    Clear

schofthoogte 36  cm                                          Hart-Doppler Okee

13.5 kilo                                                                  Nieren Okee

                                                                                   Patella Luxatie 0/0

 

                                                                                                     

                                                                                                      

Darcey

Joyful Infinity Darcey*                                     PLL   Clear

Geboren op 5 februari 2020                         LAD  Clear

binnen eigen kennel                                        LP     Carriër

Schofthoogte: 36 cm                                     Hart-Doppler Okee   

Gewicht: 16 kilo                                               PKD (nieren) Okee

                                                                              Patella Luxatie 0/0

trixie

Joyful Infinity Golden Trixie                     PLL  Clear

Geboren op 20 november 2020             LAD Clear

binnen eigen kennel                                  LP    Clear

Schofthoogte:                                             Hart-Doppler Okee

 Gewicht:                                                       PKD  (nieren) Okee 

                                                                         Patella Luxatie 0/0